ඔවුන් පැවසූ දේ

ඇමරිකාව, මැද පෙරදිග, යුරෝපය, ඉන්දියාව, දකුණු කොරියාව, තායිලන්තය, මැලේසියාව සහ වෙනත් ප්‍රදේශවලින් පාරිභෝගිකයින්

අම්ජාඩ්
සිරියාවේ සිට

Ooitech හොඳම සේවය කළා! ඔවුන් හොඳම යන්ත්‍ර සහ සේවාව සැපයුවා! මම ඒවාට කැමතියි!

පෙර: තවත් නැත

ඊළඟ:පීටර්

ඔබේ අදහස යථාර්ථයක් බවට පත් කරමු

Kindky පහත විස්තර අපට දන්වන්න, ස්තූතියි!

සියලුම උඩුගත කිරීම් ආරක්ෂිත සහ රහස්‍ය වේ