ඔවුන් පැවසූ දේ

ඇමරිකාව, මැද පෙරදිග, යුරෝපය, ඉන්දියාව, දකුණු කොරියාව, තායිලන්තය, මැලේසියාව සහ වෙනත් ප්‍රදේශවලින් පාරිභෝගිකයින්

පීටර්
පෝලන්තයේ සිට

ඔවුන් අන්තර්ජාලය මගින් covid-19 අතරතුර සූර්ය බලයෙන් සහ ස්ථාපිත යන්ත්‍රයෙන් අපට මඟ පෙන්වූවා!

පසුගිය:අම්ජාඩ්

ඊළඟ:රවී

ඔබේ අදහස යථාර්ථයක් බවට පත් කරමු

Kindky පහත විස්තර අපට දන්වන්න, ස්තූතියි!

සියලුම උඩුගත කිරීම් ආරක්ෂිත සහ රහස්‍ය වේ