නඩු සහ ව්යාපෘති

5MW-200MW සූර්ය පැනල නිෂ්පාදන රේඛා නඩු සහ ව්‍යාපෘතිය

ඕස්ට්‍රේලියාවේ Tindo Solar හි NDC(විනාශකාරී ලේසර් කැපුම් යන්ත්‍රය).
සූර්ය කෝෂ NDC කැපීම

කාලය 2021.7
ස්ථානය Mawson Lakes Australia
විශාලත්වය 182 අර්ධ කපා
ධාරිතාව 500MW
ටයිප් NDC
ප්රින්ට් http://www.tindosolar.com

202202112121.png

ඔබේ අදහස යථාර්ථයක් බවට පත් කරමු

Kindky පහත විස්තර අපට දන්වන්න, ස්තූතියි!

සියලුම උඩුගත කිරීම් ආරක්ෂිත සහ රහස්‍ය වේ