ඔවුන් පැවසූ දේ

ඇමරිකාව, මැද පෙරදිග, යුරෝපය, ඉන්දියාව, දකුණු කොරියාව, තායිලන්තය, මැලේසියාව සහ වෙනත් ප්‍රදේශවලින් පාරිභෝගිකයින්

රවී
ඉන්දියාවේ හයිද්‍රාබාද් සිට

Ooitech අපට චීනයට ආරාධනා කර සූර්ය පැනල සෑදීමේ ක්‍රියාවලිය ගැන බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න!

පසුගිය:පීටර්

ඊළඟ:රෝහිත්

ඔබේ අදහස යථාර්ථයක් බවට පත් කරමු

Kindky පහත විස්තර අපට දන්වන්න, ස්තූතියි!

සියලුම උඩුගත කිරීම් ආරක්ෂිත සහ රහස්‍ය වේ